card
Өлзий-Өрнөх
Туслах маркшейдер ажилд авна

Туслах маркшейдер ажилд авна

Тцслах маркшейдер ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
Маркшейдер инженер ажилд авна

Маркшейдер инженер ажилд авна

Маркшейдер инженер ажилд авна

Дэлгэрэнгүй
Хөрсний бохирдол бууруулах арга хэмжээ авч айлуудыг Био 00-оор хангах

Хөрсний бохирдол бууруулах арга хэмжээ авч айлуудыг Био 00-оор хангах

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн байгаль орчны үзлэг, хяналт, мониторингийн ажилд хэрэглэх дроне

Уурхайн байгаль орчны үзлэг, хяналт, мониторингийн ажилд хэрэглэх дроне

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Пүүний байр

Пүүний байр

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Орон нутгийн өмчийн оролцоотой “Тавантолгой” хувьцаат компанийн орон нутгийн өмчийг төлөөлөх Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сонгон шалгаруулалтын зарыг нийтэд

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны тусгай зориулалтын хамгаалах хэрэгсэл

Аюулгүй ажиллагааны тусгай зориулалтын хамгаалах хэрэгсэл

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
 Хөндлөнгийн маркшейдерийн хэмжилт

 Хөндлөнгийн маркшейдерийн хэмжилт

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн нөөцийн ашиглалтын хайгуул

Уурхайн нөөцийн ашиглалтын хайгуул

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн үйлчилгээний автомашин

Уурхайн үйлчилгээний автомашин

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ойжуулалтын талбайн хамгаалалтын хашаа барих

Ойжуулалтын талбайн хамгаалалтын хашаа барих

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дугуй /Механизм, автомашин, бусад/

Дугуй /Механизм, автомашин, бусад/

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХАМТЫН ГЭРЭЭНД ТАЛУУД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

ХАМТЫН ГЭРЭЭНД ТАЛУУД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

“Тавантолгой” ХК-ийн 2024-2027 онд мөрдөгдөх захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хооронд байгуулсан хамтын гэрээний хэлэлцээр амжилттай болж

Дэлгэрэнгүй