card
Өлзий-Өрнөх
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК НЬ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД...

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК НЬ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД...

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК НЬ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД...

Дэлгэрэнгүй
“ТАВАНТОЛГОЙ

“ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА

“ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА

Дэлгэрэнгүй
Зам талбай усалгааны автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Зам талбай усалгааны автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Зам талбай усалгааны автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН ЦАХИМ АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН ЦАХИМ АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

“Тавантолгой”ХК өнөөдөр/2023.03.17/ экспортод гаргах нүүрсний цахим арилжааг

Дэлгэрэнгүй
Ахуйн бараа нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Ахуйн бараа нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

“Тавантолгой” ХК-д Ахуйн бараа нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Түлш зөөвөрлөх автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Түлш зөөвөрлөх автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах “Тавантолгой” ХК-д Түлш зөөвөрлөх автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
П.Сайнзориг:  Жижиг “Тавантолгой” ХК экспортлох нүүрсээ ангилан овоолго хийж байна

П.Сайнзориг: Жижиг “Тавантолгой” ХК экспортлох нүүрсээ ангилан овоолго хийж байна

П.Сайнзориг: Жижиг “Тавантолгой” ХК экспортлох нүүрсээ ангилан овоолго хийж байна

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн материал" нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

"Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн материал" нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН НҮҮРСНИЙ ДУУДЛАГА АРИЛЖААНЫ НӨХЦӨЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

Дэлгэрэнгүй
 Зам талбай усалгааны автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Зам талбай усалгааны автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Зам талбай, усалгааны автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Түлш зөөвөрлөх автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Түлш зөөвөрлөх автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах “Тавантолгой” ХК-д Түлш зөөвөрлөх автомашин түрээслэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн материал"нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах "Тавантолгой"ХК-д "Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн материал"нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Тавантолгой"ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

"Тавантолгой"ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл сүүлийн 3 жилд:

Худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл сүүлийн 3 жилд:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн

Дэлгэрэнгүй