card

Компанийн дотоод дүрэм, журам

Ажилтан сонгон шалгаруулж, ажилд авах, үндсэн ажилтнаар томилох тухай журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Нүүрс борлуулах үйл ажиллагааны журам

Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй дуудлага худалдааны журам