card

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
Ээлжит

Хуралдсан огноо
2015-04-24

Хуралдсан газар
Өмнөговь аймаг, Таван толгой ХК-ний хурлын танхим

Хурлын ирц
97 %

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хурлаас гарсан шийдвэрийн тогтоолууд
Үзэх

Бусад хэлэлцсэн асуудал