card

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Таван толгой ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:Ээлжит

Хуралдсан огноо:2023-04-21 14:00 цагт

Хуралдсан газар:Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Цагаан-Овоо баг, Компанийн төв байр

Хурлын ирц:97.91 %

Хурлын шийдвэр: 

https://mse.mn/issuers/shiidber/458_2023-04-21%2014:00hnh_togtool1793919563.pdf