card

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа
2021-04-20 14:00 цагт

Бүртгэх өдөр
2021-03-26

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр
2021-03-09

Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/

Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас www.mse.mn, Зууны мэдээ сонин 2021.03.10-ны өдрийн дугаар

Хуралдах газар
Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Цагаан овоо баг, "Таван толгой" ХК-ийн хурлын танхим

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах

2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан

3. Компанийн 2019 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2020 оны ногдол ашгийг хуваарилах тухай

4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийн тухай

6. Бусад

Шийдвэр
Таван толгой ХК-ий Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-03-04 №09/21

Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн

Комиссын дарга Д.Нацагдорж (ТУЗ-ийн гишүүн), гишүүд Д.Дагвадорж (ТУЗ-ийн гишүүн), Т.Тэгшээ (ТУЗ-ийн гишүүн)

Холбоо барих утас
86025069, 94001619

МХБ олон нийтэд зарласан огноо
2021-03-09