card

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:2023-04-21 14:00 цагт

Бүртгэх өдөр:2023-03-21

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:2023-03-03

Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:Зууны мэдээ сонин 2023.03.03-ны өдрийн дугаар, Зууны мэдээ сонин 2023.03.21-ны өдрийн дугаар, www.tavantolgoi.mn цахим хуудас, www.mse.mn цахим хуудас

Хуралдах газар:Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Цагаан-Овоо баг "Тавантолгой" ХК-ийн төв байр, Хурлын танхим

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах

2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан

3. Компанийн 2021 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2022 оны ногдол ашгийг хуваарилах тухай

4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсөв батлах тухай

6. Бусад

Шийдвэр:Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-02-27 №35

Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:Ч.Төрмандах, Г.Цог-Өрнөх

Холбоо барих утас:99074978, 99116049

МХБ олон нийтэд зарласан огноо:2023-03-03

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа
2022-04-29 14:00 цагт

Бүртгэх өдөр
2022-04-04

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр
202-03-18

Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/

Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас www.mse.mn, Зууны мэдээ сонин 2021.03.10-ны өдрийн дугаар

Хуралдах газар
Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Цагаан овоо баг, "Таван толгой" ХК-ийн хурлын танхим

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах

2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан

3. Компанийн 2020 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2021 оны ногдол ашгийг хуваарилах тухай

4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийн тухай

6. Бусад

Шийдвэр
Таван толгой ХК-ий Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-03-15 №44

Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн

Комиссын дарга Д.Нацагдорж (ТУЗ-ийн гишүүн), гишүүд Д.Дагвадорж (ТУЗ-ийн гишүүн), Т.Тэгшээ (ТУЗ-ийн гишүүн)

Холбоо барих утас
99116049, 99074978

Холбоо барих утас
[email protected], [email protected]

https://mse.mn/issuers/shiidbertuz/458_2023-02-27%2011:50tuz_togtool109814642.pdf