card
Хөрсний бохирдол бууруулах арга хэмжээ авч айлуудыг Био 00-оор хангах

Хөрсний бохирдол бууруулах арга хэмжээ авч айлуудыг Био 00-оор хангах

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн байгаль орчны үзлэг, хяналт, мониторингийн ажилд хэрэглэх дроне

Уурхайн байгаль орчны үзлэг, хяналт, мониторингийн ажилд хэрэглэх дроне

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Пүүний байр

Пүүний байр

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Аюулгүй ажиллагааны тусгай зориулалтын хамгаалах хэрэгсэл

Аюулгүй ажиллагааны тусгай зориулалтын хамгаалах хэрэгсэл

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
 Хөндлөнгийн маркшейдерийн хэмжилт

 Хөндлөнгийн маркшейдерийн хэмжилт

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн нөөцийн ашиглалтын хайгуул

Уурхайн нөөцийн ашиглалтын хайгуул

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Уурхайн үйлчилгээний автомашин

Уурхайн үйлчилгээний автомашин

 Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ойжуулалтын талбайн хамгаалалтын хашаа барих

Ойжуулалтын талбайн хамгаалалтын хашаа барих

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дугуй /Механизм, автомашин, бусад/

Дугуй /Механизм, автомашин, бусад/

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ажилтны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Ажилтны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Засварын төвд 10 тонн даацтай гүүрэн кран суурилуулах

Засварын төвд 10 тонн даацтай гүүрэн кран суурилуулах

Тендер шалгаруулалтын нэр: Засварын төвд 10 тонн даацтай гүүрэн кран суурилуулах

Дэлгэрэнгүй
Бичиг хэргийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Бичиг хэргийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бичиг хэргийн бараа бүтээгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй
Зөөврийн сууц нийлүүлэх

Зөөврийн сууц нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын нэр: Зөөврийн сууц

Дэлгэрэнгүй