card
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Чингэлэг өргөгч /калмар/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дизель түлш, шатахуун худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нүүрс экспортын үйл ажиллагаа, борлуулалт, уурхайн үйлчилгээнд ашиглах автомашин

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Крантай ачааны автомашин худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТТХК/202301002

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Авто жин /40м урттай/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТТХК/202301048

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нүүрс ачилт буулгалтын талбайн үйлчилгээ авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТТХК/202301042

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: "Тавантолгой" хувьцаат компанийн нүүрс тээврийн үйлчилгээг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах

Дэлгэрэнгүй