card
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Үйлчилгээний автомашин худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөрсний бохирдол бууруулах арга хэмжээ авч Био 00-р хангах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ажилчдын үйлчилгээний машин /фургон/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөрсний бохирдол бууруулах арга хэмжээ авч Био 00-р хангах тендерийн урилга хүргүүлж байна

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Модны үр, мөчир, тарьц худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ажилчдын үйлчилгээний машин /фургон/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Худаг гаргах/ төслийн талбайнууд багцтай/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Усалгааны систем /төслийн талбайн/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ус нөөцлөх сав–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах, бэлчээрийн судалгаа, малчдын амьжиргааг чадавхижуулах төсөл боловсруулах

Дэлгэрэнгүй