card
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Модны үр, мөчир, тарьц худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ажилчдын үйлчилгээний машин /фургон/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Худаг гаргах/ төслийн талбайнууд багцтай/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Усалгааны систем /төслийн талбайн/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ус нөөцлөх сав–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах, бэлчээрийн судалгаа, малчдын амьжиргааг чадавхижуулах төсөл боловсруулах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөндлөнгийн маркшейдерийн хэмжилт хийх ажил

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх

Дэлгэрэнгүй
ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нүүрс ачилт буулгалтын талбай худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Санхүү, хүний нөөц, борлуулалтын программ хангамж, хөгжүүлэлт

Дэлгэрэнгүй