card
Засварын төвд 10 тонн даацтай гүүрэн кран суурилуулах

Засварын төвд 10 тонн даацтай гүүрэн кран суурилуулах

Тендер шалгаруулалтын нэр: Засварын төвд 10 тонн даацтай гүүрэн кран суурилуулах

Дэлгэрэнгүй
Бичиг хэргийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Бичиг хэргийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бичиг хэргийн бараа бүтээгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй
Зөөврийн сууц нийлүүлэх

Зөөврийн сууц нийлүүлэх

Тендер шалгаруулалтын нэр: Зөөврийн сууц

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нүүрс ачилт буулгалтын тайлбайн үйлчилгээ авах /багцтай/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөндлөнгийн орчны хяналт шинжилгээний ажил гүйцэтгүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Усны хайгуул гидрогеологийн судалгаа

Дэлгэрэнгүй