card
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

“Тавантолгой” ХК-ийн нүүрсний уурхайд ашиглагдах хүнд машин механизм нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Тавантолгой ХК-ийн биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд өмнөговь аймгийн цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт зэрлэг ан амьтанд зориулсан автомат өргүүр бүхий уст цэг байгуулах ажил

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

“Тавантолгой” ХК-ийн нүүрсний уурхайд ашиглагдах засвар үйлчилгээний зориулалт бүхий тэргэнцэртэй өргөгч машин нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй