card
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөндлөнгийн маркшейдерийн хэмжилт хийх ажил

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх

Дэлгэрэнгүй
ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нүүрс ачилт буулгалтын талбай худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Санхүү, хүний нөөц, борлуулалтын программ хангамж, хөгжүүлэлт

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нүүрсний чанарын хайгуул, судалгааны ажил гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ажилчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Төслийн барилга байгууламж, сэргээгдэх эрчим хүч, хөв цөөмрийн зураг төсөв боловсруулах 

Дэлгэрэнгүй