Уурхайн байгаль орчны үзлэг, хяналт, мониторингийн ажилд хэрэглэх дроне

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: 2024-07-03
Тендер шалгаруулалтын нэр: Уурхайн байгаль орчны үзлэг, хяналт, мониторингийн ажилд хэрэглэх дроне
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТТХК/20240202144

1. Тавантолгой ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:

Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:

3. Үнийн санал дуудах ажиллагаанд шаардлагатай оролцогчийн тоо: [үнийн санал дуудах ажиллагаа хүчин төгөлдөр байхад шаардлагатай оролцогчийн тоог бичих]
4. Үнийн санал дуудах ажиллагааг 2024 оны 07 -р сарын 16 -ны өдрийн 11 цаг 20 минут–д эхлүүлж, [хоёроос доошгүй цаг байхаар заана] хугацаанд зохион байгуулна.
5. Тендерийг 2024 оны 07 -р сарын 16 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 07 -р сарын 16 -ны өдрийн 11 цаг 20 минут-д нээнэ.
6. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй

7. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхгүй
8. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
9. Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд үйлчилгээний хураамж "50000 төгрөг"-ийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй байна . 

 

Монгол, Өмнөговь, Цогтцэций сум (Тавантолгой), 3-р баг , Тавантолгой Тосгон, Төв оффис,
75355555
[email protected], www.tavantolgoi.mn

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1719802382173