ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Огноо : 2023-10-04
Тендер шалгаруулалтын нэр: Техник эдийн засгийн үндэслэлд нэмэлт тодотгол оруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТТХК/202301033
 

1. Тавантолгой ХК нь Техник эдийн засгийн үндэслэлд нэмэлт тодотгол оруулах -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 


2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 1. “ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг "Техник эдийн засгийн үндэслэлд нэмэлт тодотгол оруулах " ажил гүйцэтгэх тухай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг энэхүү тендерт мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: “Үгүй” 2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь КОМПАНИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИИЙГ БОГИНО, ДУНД, УРТ ХУГАЦААНД ТОДОРХОЙЛЖ, КОМПАНИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ажлыг хийж гүйцэтгэхэд оршино. 3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах баримт, мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд: 3.1. Зөвлөхийн үйл ажиллагааны танилцуулга, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн хуулбар; 3.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын, шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт; 3.3. Монгол улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрийн талаарх эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тодорхойлолт; 3.4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.6-д заасан бусад мэдэгдэл; 3.5. Зөвлөх нь гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах санхүүгийн чадавхыг нотлох харилцагч банкны мэдэгдэл, сүүлийн жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан (сүүлийн 2 жилийн аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь тус тендерийн төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх): 3.6. Харьяа дүүргийн татварын хэлтэс, харилцагч банкнаас нэмэлт тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй гэсэн албан бичиг ирүүлнэ. 3.7. Тендерт оролцогчийн өмнө хэрэгжүүлсэн болон тухайн гэрээтэй ижил төстэй үйлчилгээний мэдээлэл; 3.8. Ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл. болно. болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх  Зөвшөөрөхгүй

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2023 оны 10 -р сарын 09 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр 2023 оны 10 -р сарын 13 -ны өдрийн 11 цаг 00 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.

Монгол, Өмнөговь, Цогтцэций сум (Тавантолгой), 3-р баг , Тавантолгой Тосгон, Төв оффис, , Утас: 75355555 , Факс:
Имэйл хаяг: [email protected], www.tavantolgoi.mn
Веб сайт: www.tavantolgoi.mn

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1689410718073