ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

 

"Тавантолгой" ХК нь Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрсийг нэг тонн тутмын үнийг 136 ам доллароор 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр 11 цагаас 32 000 тонн буюу 5 багц, 2023 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр 11 цагаас 32 000тонн буюу 5 багцыг тус тус Нүүрсний цахим биржээр арилжаалахаар захиалга өгөөд байна.

https://mse.mn/mn/content/list/252