card
Гантунгалаг
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нүүрс ачилт буулгалтын тайлбайн үйлчилгээ авах /багцтай/

Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй ажлын байрны зар

Нээлттэй ажлын байрны зар

Байгаль орчны ажилтан /мониторинг хариуцсан/

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хөндлөнгийн орчны хяналт шинжилгээний ажил гүйцэтгүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Усны хайгуул гидрогеологийн судалгаа

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Таван хурууны бээлий /сүлжмэл, алгатай/

Дэлгэрэнгүй