ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

"Тавантолгой" ХК нь Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрсийг нэг тонн тутмын үнийг 139,2 ам доллароор 2023 оны 05 дугаар сарын 3-ны өдөр 11 цагаас 32 000 тонн буюу 5 багц, 2023 оны 05 дугаар сарын 4-ний өдөр 12 цагаас 32 000тонн буюу 5 багцыг тус тус Нүүрсний цахим биржээр арилжаалахаар захиалга өгөөд байна

 

mse.mn/uploads/images/coal_auction_schedule/ttl05.03.pdf