ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендерийн урилга

 

Огноо: 2021 оны 07 сарын 23-ны өдөр

Тендерийн нэр: Ажилтнуудын 2021 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг явуулах

Тендерийн дугаар: ТТХК/202104040        

                                      

  1. “Тавантолгой” ХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг Ажилтнуудын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг явуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай битүүмжлэл бүхий тендер ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Тендерийн урилгыг www.tender.gov.mn цахимд хуудсанд нийтэлсэн болно. Техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргав. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
  3. Тендерийг 2021 оны 8 дугаар сарын 23-ний өдрийн 10:00 минутаас өмнө www.tender.gov.mn цахим хуудас руу илгээнэ. Нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2021 оны 8 дугаар сарын 23-ний өдрийн 10:30 цагт нээнэ.

 

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.

Дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй. болно.

Хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.

 

Өмнөговь аймаг , Цогтцэций сум, Цагаан-Овоо баг,

“Тавантолгой” ХК-ийн ажлын байр,

Хурлын танхим

Утас: 7535-5555 /210/