СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 16/05, 17/03 дугаар тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Орон нутгийн өмчийн оролцоотой “Тавантолгой” хувьцаат компанийн орон нутгийн өмчийг төлөөлөх Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сонгон шалгаруулалтын зарыг нийтэд мэдээлж байна.

Дэлгэрэнгүй: http://omnogovi.khural.mn/t/27627

Өмнөговь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал