ДОТООДОД БОРЛУУЛАХ НҮҮРСНИЙ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

"Тавантолгой"ХК нь "Дотоодод борлуулах нүүрсий нээлттэй дуудлага худалдааны журам"-ын дагуу 50000 тонн ½ барьцалдах нүүрсний дуудлага худалдааг 2024 оны 5 сарын 22-ний өдрийн 14:00 цагаас компанийн төв байранд зохион байгуулна.