2023 оны улс, орон нутгийн төсөвт 298,9 тэрбум төгрөгийн татвар төвлөрүүллээ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан татвар төлөх үндсэн үүргээ ёсчлон биелүүлж 2023 оны улс, орон нутгийн төсөвт 298,9 тэрбум төгрөгийн татвар төвлөрүүллээ.