Орон нутгийн өмчит "Тавантолгой"ХК нь 2023 оны гүйцэтгэл, төсөвт төвлөрүүлсэн татвар хураамж зэрэг санхүүгийн үзүүлэлтээр Монголын татварын албаны 2023 оны хамгийн их татвар төлсөн шилдэг 10 аж ахуй нэгжээр шалгарч ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ боллоо.