КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

"Тавантолгой"ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 02 тоот тогтоолоор компанийн бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн баталлаа.