Аймгийн ИТХ-ын даргын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг

Аймгийн ИТХ-аас байгуулсан АЖЛЫН ХЭСЭГ "Тавантолгой"ХК-д ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэг 2024 оны 2 дугаар сарын 19-23-ныг хүртэлх хугацаанд компанийн 2023 оны дотоодын борлуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, санал дүгнэлтийг ИТХ-ын зөвлөлд танилцуулах юм.