ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР НҮҮРС ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ

"ТАВАНТОЛГОЙ"ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ШИЙДВЭРЭЭР НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД ОРОН НУТГИЙН ӨРХ БҮРТ БОЛОН АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУД, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР 2ТОНН ХҮРТЭЛХ НҮҮРСИЙГ ОЛГОЖ ЭХЛЭЛЭЭ.

ХУГАЦАА: 2023.11.06-2023.12.31 ХҮРТЭЛ