КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ

"Тавантолгой"ХК нь иргэд, харилцагч байгууллагууддаа нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор Улаанбаатар хот, Даланзадгад сум дахь Төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.

Тус төлөөлөгчийн газруудын байршил өөрчлөгдсөн тул дараах хаяг, утсаар холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.