Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр ТУЗ-ын дарга, гүйцэтгэх захирлыг шинээр томилсон.

Үүнтэй холбоотойгоор нийт ажилчдын шуурхай хурлыг зохион байгууллаа.

Хуралд ТУЗ-ийн дарга Г.Цог-Өрнөх, Гүйцэтгэх захирал Д.Артаг, ТУЗ-ийн гишүүн Б.Батдорж, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Цэвээнравдан нар оролцож, шинэ удирдлагуудыг танилцуулж, компанийн цаашдын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өглөө.