ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖААНЫ ЗАР

Засгийн газрын 2022 оны 466 дугаар тогтоолын дагуу DAP Ганцмод нөхцөлөөр

2023 оны 04 дугаар сарын 11-ний өдөр 5 багц буюу 32000 тонн,

2023 оны 04 дугаар сарын 12-ны өдөр 10 багц буюу 64000 тонн

 2023 оны 04 дугаар сарын 13-ны өдөр 10 багц буюу 64000 тонн, Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрсийг тонн тутмын эхлэх доод үнийг зах зээлийн 152.9 $ ам доллароор арилжаалагдахаар зарлагдсан байна. 

https://mse.mn/uploads/images/2023/ttl04.11.pdf