“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК  ТЕНДЕРТ ШАЛГАРСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИД  “С” ТӨРЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОНО

 “Тавантолгой” ХК Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 362 дугаар тогтоолын 5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ авах тухай хуулийн дагуу тендерт шалгарч, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газартай Ерөнхий гэрээ байгуулсан дараах тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд доор дурдсан тээврийн хэрэгслийн тоогоор 2023 оны хоёрдугаар улирлын “С” төрлийн зөвшөөрлийг олгоно.