Засгийн газрын 2022 оны 362 дугаар тогтоол, мөн оны 466 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд "Тавантолгой"ХК-ийн экспортод гаргах нүүрсний цахим арилжааны зар Монголын хөрөнгийн биржид байршлаа.

Эх сурвалж:  Монголын Хөрөнгийн Бирж - Дуудлага арилжааны хуваарь (mse.mn)