#Бид_баялаг_түүхтэй_бахархам_үйлсийн_эзэд

"Тавантолгой" ХК-ийн уурхайн технологийн газрын уурхайн төлөвлөлт ашиглалтын хэлтсийн нийт чадварлаг залуусдаа
#БАЯРЛАЛАА