#Бид_баялаг_түүхтэй_бахархам_үйлсийн_эзэд

#Бид_баялаг_түүхтэй_бахархам_үйлсийн_эзэд

Уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж буй #инженер_мастерууддаа
#Баярлалаа