ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2022-03-15

1. Тавантолгой ХК нь  ТТХК/202201043 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Хуулийн зөвлөх үйлчилгээ авах  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.

2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:


ТТХК/202201043  -  " Хуулийн зөвлөх үйлчилгээ авах "  

Өмгөөллийн заяа энд золоо зөв

Өмгөөллийн Монгол өмгөөлөгч ХХН

Өмгөөлөлийн улаанбаатар партнерс


3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон Хосолмол үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.

4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 

          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа
 

5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 4,200,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 

7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2022 оны 04 -р сарын 14 -ны өдрийн 13 цаг 00 минут , цагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2022 оны 04 -р сарын 14 -ны өдрийн 13 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.


Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

Монгол, Өмнөговь, Цогтцэций сум (Тавантолгой), 3-р баг , Тавантолгой Тосгон, Төв оффис, , Утас: 75355555 , Факс:
Имэйл хаяг: [email protected], www.tavantolgoi.mn
Веб хаяг: www.tavantolgoi.mn