card

Тавантолгой ХК-ны ахмадууд Бээжин Утай-гүмбэнд аялаад ирлээ.