АХМАДУУДДАА ЭЭЛТЭЙ УУРХАЙ

Гурвантэс, Ноён, Сэврэй гэсэн алслагдсан сумдын 60 дээш насны ахмадын 2-тн нүүрсний 562 –ш талоныг сумдын удирдлагуудад “Тавантолгой” ХК-ийн Санхүү хариуцсан дэд захирал П.Мөнхтуул комиссын гишүүдийн хамт хүрэлцэн очиж гардуулж өгөөд ирлээ.

Өмнөговь аймгийн 15 сумдын ахмадын талон тараалт үүгээр дуусгавар боллоо.