Үе дамжсан уурхайчин С.Отгондэлгэр

Компанийн зоогийн газар зун намрын саруудад өөрийн хүлэмжиндээ тарьсан шинэхэн