“Тавантолгой”ХК нь 2024 онд зөвхөн биржээр нүүрсний борлуулалтаа хийж, нийт 7.5 сая тонн нүүрс олборлож, экспортлохоор бизнес төлөвлөгөөнд тусгав.

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр хуралдаж, 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг баталлаа. “Тавантолгой”ХК нь 2024 онд зөвхөн биржээр нүүрсний борлуулалтаа хийж, нийт 7.5 сая тонн нүүрс олборлож, экспортлохоор бизнес төлөвлөгөөнд тусгав.