ДОТООДЫН НҮҮРС борлуулалт

ААН, Иргэдийн анхааралд:

"Тавантолгой" ХК нь ДОТООДЫН НҮҮРС борлуулалтыг Даваа-Ням гарагуудад 08.00-19.00 цагийн хооронд хийж байна. 20тн-оос дээш хэмжээгээр авах бол худалдан авалтын гэрээ байгуулна. 20 тн-оос бага хэмжээгээр авах бол борлуулагчтай шууд гэрээ байгуулна.

Гэрээ байгуулахад:

-ААН нь компанийн гэрчилгээний хуулбар,тамга тэмдэг, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээтэй

- Иргэд нь иргэний үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээтэй ирж үйлчлүүлнэ үү

/Банкны visa карт уншина/