Өнөөдөр Даланзадгад суманд "ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТ, УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ" болж байна.

Уг нэгдсэн сургалтад "Тавантолгой" ХК-ийн ХАББОЭА албаны төлөөлөл оролцож байна.