ТУРШЛАГА СУДЛАХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

"Тавантолгой" ХК-ийн ХАБЭАБО албаны мэргэжилтэн, ажилтнууд Сэлэнгэ аймгийн Шаамар, Алтанбулаг сумдын нутагт байх Төрийн тусгай хамгаалалт бүхий байгалийн цогцолборт газарт очин туршлага судлах уулзалтыг зохион байгууллаа.

Тужийн нарсны Байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, нарсны ойг нөхөн сэргээж буй арга технологи, арчилгаа хамгаалалт, хэрэгжүүлж буй ойн менежментийн ажлуудтай танилцаж, санал солилцож хамтран ажиллахаар боллоо.

Мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн дэргэдэх ногоон хөгжлийг дэмжих Ойн генетик нөөцийн “Эрдэнэт” төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, үрийн нөөц бүрдүүлэлт, хадгалалт, цаашдын үйл ажиллагааны зорилго, төлөвлөгөөтэй танилцсан үр дүнтэй ажил боллоо.