Олон улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын давтамж нь 3.00 байдаг бөгөөд компанийн хувьд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 0.00 хувьд барин ажиллалаа.
Энэ нь ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа хүн бүхэн ажилдаа эзэн байж аюул осолгүй ажиллах дүрэм журмыг мөрдөн ажилласны үр дүн юм.
КОМПАНИЙН НИЙТ ХАМТ ОЛОНДОО БАЯР ХҮРГЭЕ.
ИЛЧ ДУЛААНЫГ ЗУУНААС ЗУУНД....