Дэлгэр Монголын говьдоо Дэнж хотойтол сайхан наадаарай