card

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Бичиг баримт бүрдүүлэлт

Ажилд орохыг хүсэгчдээс дараах материалыг бүрдүүлж авна.

 • Анкет / компанийн батлагдсан ажил горилогчийн анкет бөглөх, онлайн хэлбэрээр/
 • 3 % зураг / сүүлийн 3 сарын байдлаар /
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өмнөх ажил олгогч, төгссөн сургуулийн тодорхойлолт
 • Бусад баримт бичиг / шаардлагатай тохиолдолд /

Жич: Ажилд орохыг хүсэгч нь тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх ёстой.


Сонгон шалгаруулалт

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат

Анкет бөглөх

Бичиг баримт бүрдүүлэлт

Ажилд орохыг хүсэгчдээс дараах материалыг бүрдүүлж авна.

 • Анкет / компанийн батлагдсан ажил горилогчийн анкет бөглөх, онлайн хэлбэрээр/
 • 3 % зураг / сүүлийн 3 сарын байдлаар /
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өмнөх ажил олгогч, төгссөн сургуулийн тодорхойлолт
 • Бусад баримт бичиг / шаардлагатай тохиолдолд /

Жич: Ажилд орохыг хүсэгч нь тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагуудыг бүрэн хангасан байх ёстой.


Сонгон шалгаруулалт

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат