“Тавантолгой” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн  ээлжит хуралд санал өгөх заавар.

Компанийн Хувьцаа эзэмшигч та 2021 оны 4 сарын 20-ны өдөр хосолмол /танхим, цахим/ хэлбэрээр зохион байгуулагдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд дараах хэлбэрээр оролцох буюу саналаа өгөх боломжтой

✓    Бичгээр саналаа өгөх

✓    Цахимаар саналаа өгөх

Хувьцаа эзэмшигч та урьдчилан бичгээр санал өгөх бол:

* 2021.04.16-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компанид өөрийн биеэр хүрэлцэн очиж, бичгээр саналаа өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигч та цахимаар саналаа өгч хуралд оролцох бол:

✓    2021 оны 04 сарын 13-16-ний өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд

hural.tavantolgoi.mn-д нэвтрэн орж бүртгэлээ баталгаажуулан тусгай нэвтрэх нэр, нууц үг авч санал өгөх эрхээ нээнэ.
Санал хураалтын ЬигаИауапЫдоктп сайт нь 2020.04.20-ны өдрийн 09:00-13:00 цаг хүртэл ажиллах бөгөөд тус хугацаанд өөрт олгогдсон нэвтрэх нэр, нууц үгээ ашиглан санал хураалтын hural.tavantolgoi.mn сайтад нэвтэрч Саналаа өгнө.
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын болон хуралд цахим хэлбэрээр хэрхэн оролцож, санал өгөх талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99074978 дугаарт хандан авах боломжтой.